Obavještavaju se sudionici kongresa kako će svi sažetci