KONTAKT

Dubrovnik-night-3-1200x675

TEHNIČKI ORGANIZATOR

BAN TOURS

Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB, HRVATSKA

OIB: 91025164621
PDV identifikacijski broj: HR91025164621
ID CODE: HR-AB-01-1-61509

KONTAKTI:

ANA VUGRINOVIĆ RADOŠ
VALERIJA MILKOVIĆ

TEL: 385 1 6057 483
FAKS: 385 1 6057 480
E-MAIL: foodsq@bantours.hr
www.bantours.hr

Račun:

IBAN: HR50 2407 0001 1000 4433 7
OTP banka d.d.
Domovinskog rata 3, Zadar, Hrvatska

PRIJAVI SE NA FOODSQ

4. MEĐUNARODNI KONGRES O SIGURNOSTI I KVALITETI HRANE
9. – 12. STUDENOGA 2022
HOTEL LACROMA, DUBROVNIK, HRVATSKA