O Kongresu

PREDSJEDNIK KONGRESA: PROF. PRIM. DR. SC. BRANKO KOLARIĆ, DR. MED.

ORGANIZATORI

  • Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
  • Hrvatsko mjeriteljsko društvo
  • Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe (SEEN-FSQC)

SUORGANIZATORI

  • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Bosna i Hercegovina
  • Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Srbija

PRIJAVI SE NA FOODSQ

4. MEĐUNARODNI KONGRES O SIGURNOSTI I KVALITETI HRANE
9. – 12. STUDENOGA 2022
HOTEL LACROMA, DUBROVNIK, HRVATSKA