PRIJAVI SE NA 4ti FOODSQ

OPCIJE PRIJAVE (odaberite sve što je primjenjivo, u iznose je uključen PDV) *

Sudjelovanjem na 6. IMEKO konferenciji i na 4. FOODSQ kongresu odobravamo 10% popusta na kotizacije za oba eventa.

DODATNO (odaberite sve što je primjenjivo)

Prijava na radionice 9.11.2022.: (odaberite koje radionice želite pohađati)

Sudjelovanje na kongresu će za lokalne sudionike biti bodovano od strane sljedećih komora (molimo označite ako ste član):

SMJEŠTAJ U KONGRESNOM HOTELU (HOTEL LACROMA, DUBROVNIK) *

Suglasnost

15 + 11 =

Cijene Kotizacija

 • Prijava za fizičko sudjelovanje – uplata do 01.07.2022. – 2.500 kn
 • Prijava za fizičko sudjelovanje – uplata od 02.07.2022. – 3.000 kn
 • Specijalizant i doktorand – 2.250 kn
 • Dnevna prijava – 1.500 kn (+ opcija za nadoplatu za svečanu večeru 495kn)
 • Osobe u pratnji – 500 kn (+ opcija za nadoplatu za svečanu večeru 495kn)
 • Prijava za virtualno sudjelovanje – uplata do 01.07.2022. – 1.250 kn
 • Prijava za virtualno sudjelovanje – uplata od 02.07.2022. – 1.500 kn
 • Virtualno sudjelovanje – specijalizant i doktorand – 1.125 kn
 • Virtualno sudjelovanje – dnevna prijava – 750 kn
 • Student – GRATIS

Napomena: Radionice su uključene u cijenu redovnih kotizacija (osim dnevne). Ako želite sudjelovati samo na radionicama, no ne i na kongresu, ukupna nadoplata biti će 1.500,00 kn

U iznose je uključen PDV.

Prijava uključuje:

 • ZA FIZIČKO SUDJELOVANJE (redovna, specijalizant i doktorand): sudjelovanje na predavanjima i panel raspravama cijelo vrijeme trajanja kongresa, kongresne materijale, pristup sponzorskoj izložbi, pristup pauzama za kavu, ručak, svečanu večeru.
 • ZA VIRTUALNO SUDJELOVANJE (redovna, specijalizant i doktorand): virtualno sudjelovanje kongresu, kongresne materijale u pdf formatu, virtualni razgled e-postera, virtualni izložbeni prostor, ograničeni vremenski pristup snimljenim predavanjima i panel raspravama nakon završetka kongresa.
 • DNEVNA PRIJAVA: sudjelovanje na predavanjima i panel raspravama za jedan dan kongresa, kongresne materijale, pristup sponzorskoj izložbi na dan sudjelovanja, pristup pauzi za kavu na dan sudjelovanja, ručak na dan sudjelovanja. Moguće je izvršiti nadoplatu za sudjelovanje na svečanoj večeri u iznosu: 495 kn

 

Prijava ne uključuje troškove smještaja u hotelu niti putne troškove.

Na mail koji ste naveli u prijavi u roku 48 sati (radnim danom) primiti ćete predračun po kojemu je potrebno izvršiti uplatu. Nakon izvršene uplate, račun će biti poslan na adresu platitelja.

Za sva pitanja ili dodatne informacije o registraciji obratite nam se na email foodsq@bantours.hr.